Hổ trợ trực tuyến

Sales PTC Skype Me™!
sales@pitesco.com
+84-28.3517 6474

Hãng sản xuất

Danh mục sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 64
Lượt truy cập 10215694

YSI Show items

Conductivity Instrument

Vui lòng liên hệ

Conductivity Instrument

Vui lòng liên hệ

Dissolved Oxygen Instrument

Vui lòng liên hệ

Dissolved Oxygen Instrument

Vui lòng liên hệ

Laboratory pH Instrument

Vui lòng liên hệ

TruLab pH 1110

Vui lòng liên hệ

MultiLab IDS Kit

Vui lòng liên hệ

MultiLab 4010-1

Vui lòng liên hệ

MultiLab 4010P-1

Vui lòng liên hệ

TruLab pH 1310

Vui lòng liên hệ

TruLab pH 1310P

Vui lòng liên hệ

TruLab pH/ISE 1320

Vui lòng liên hệ

TruLab pH/ISE 1320P

Vui lòng liên hệ

MultiLab 4010-2

Vui lòng liên hệ

MultiLab 4010-3

Vui lòng liên hệ

Thermal Reactor CR 2200

Vui lòng liên hệ

Thermal Reactor CR 3200

Vui lòng liên hệ

Thermal Reactor CR 4200

Vui lòng liên hệ

Colorimeter

Vui lòng liên hệ

Chlorine Colorimeter

Vui lòng liên hệ