Metrix Vietnam, 5550-111-010, Mechanical Vibration Switch 5550-111-010, Đại lý chính hãng Metrix Vietnam

 

100% USA Origin

Metrix Vietnam

Mech Switch 5550-111-010
Mechanical Vibration Switch