Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com     
                 www.tudonghoa.biz

100% Germany / Hungary Origin Balluff Vietnam Ordering code:BMF003L              
Description: BMF 303K-PS-C-2-SA2-S49-00,5
Net weight: 0.02   KG
(BMF303K-PS-C-2-SA 2-S49-00,5)
100% Germany / Taiwan Origin Balluff Vietnam Ordering code: BFO0005
Description: BFO D22-XA-UB-EAK-20-02
Net weight: 0.048 kg
(BFOD22-XA-UB-EAK-20-02)
100% Germany / Japan Origin Balluff Vietnam Ordering code:BOS011Z             
Description: BOS 5K-PO-RH12-S75
Net weight: 0.019 kg
(BOS-5K-PO-RH12-S75)
100% Germany Origin Balluff Vietnam Ordering code:BFB0004             
Description: BFB 75K-001-P-S75
Net weight:  0.028 kg
100% Germany / Hungary Origin Balluff Vietnam Ordering code:BMF0043            
Description: BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
Net weight: 17 g
100% Germany / China Origin Balluff Vietnam Ordering code: BES00L4            
Description: BES 516-3022-G-E4-C-S49-00,3
Net weight: 0.017
100% Germany / China Origin Balluff Vietnam Ordering code: BES00J6
Description: BES 516-3007-G-E4-C-PU-02
Net weight: 0.032
100% Germany / Hungary Origin Balluff Vietnam Ordering code: BMF003F           
Description: BMF 303K-PS-C-2-S49-00,2
Net weight: 14 g
(BMF303K-PS-C2-S49-00,2)
100% Germany / China Origin Balluff Vietnam Ordering code:BES00P7             
Description: BES 516-324-G-E5-C-S49
Net weight: 14 g
100% Germany / Hungary Origin Balluff Vietnam Ordering code: BES008M
Description: BES M18MI-PSC80B-S04K
Net weight: 0.049
(BESM18MI-PSC80B-S04K)