Pilz Vietnam, 787059, 774030, 774517, Đại lý chính hãng Pilz tại Việt Nam

 

100% Germany Origin Pilz Vietnam 787059
PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o
100% Germany Origin Pilz Vietnam 774030
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
100% Germany Origin Pilz Vietnam 774517
PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix