Sales PTC Skype Me™!
sales@pitesco.com
+84-28.3517 6474

Hãng sản xuất

Ứng dụng sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 210
Lượt truy cập 8552320

List kho PTC VietNam, Yujin System Vietnam, Yujin System, Yujin System VietNam

list-kho-ptc-vietnam-5.png

Liên hệ tư vấn

Mr Hà

ha@pitesco.com

0392.407.993

0392.407.993

0392407993

Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-7000S (CE,HD-SDI) Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-6000S (CE,HD-SDI) Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-6000S-IR (CE,HD-SDI.. Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-5000S (CE) Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-5000SE (Endless Roatation) Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước OPT-1200S Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPTH-5700 new(HD-SDI) Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPTH-2205 Yujin System Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-522-37 (CE) Yujin System Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-522-35 (Endless Rotation) Yujin System Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-622S-37 Yujin System Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-523 (Ceiling Type) Yujin System Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YDC-522T-35 Yujin System Vietnam
Omniscan PAN EOD-350T Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YUW-8000M Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera EPTH-7900 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWPH-7500 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWPH-7067 (IP-67,New) Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWPH-600N Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWP-720B Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWP-700 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWPH-800 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera EPT-6200D Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YSPC-360-N Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera EPT-7200 (HD-SDI) Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera EPT-6000SIRHD (HD, IR) Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-620WP wiper/pump Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YIH-120 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-1530 (IP66) Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-700 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-700W wiper unit Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-1200 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-1500RG nitrogen(N2) gas Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-1800RG nitrogen(N2) gas Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWH-800 Yujin System Vietnam
Camera Bracket  YWB-EX Yujin System Vietnam
Camera Bracket  YWB-600H Yujin System Vietnam
Camera Bracket  YWB-450/T Yujin System Vietnam
Camera Bracket  S-1500 Yujin System Vietnam
Light Bracket YSLB-560 Yujin System Vietnam
Camera Bracket  OPT-201B/TB Yujin System Vietnam
Camera Bracket  YHD-105 (110/140) Yujin System Vietnam
Camera Bracket  YIB-310W Yujin System Vietnam
Camera Bracket  IPT-103B Yujin System Vietnam
Light YSL-500 LED (60W LED) Yujin System Vietnam
Light YSL-40LED (40W LED) Yujin System Vietnam
Light YLR-2000 (IR Laser) Yujin System Vietnam
IR LIGHT YIR-1000 Yujin System Vietnam
IR LIGHT YIR-3000 Yujin System Vietnam
HID light YSL-800(800m) Yujin System Vietnam
SPOT LIGHT YSL-300 Yujin System Vietnam
LAMP  (YSL-300) Yujin System Vietnam
LIGHT BRACKET YSLB-560 Yujin System Vietnam
  YOW-200 Yujin System Vietnam
  YSP-850(Pump) Yujin System Vietnam
Cable CABLE-13C Yujin System Vietnam
Cable CABLE-15C Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-300 Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ  Camera chống cháy nổ YEXH-400 Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-400TH Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-1500 (Ex d IIC) Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-1504 (Ex d IIC) Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YOH-600ES (Ex d IIC) Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-600 Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXL-500 LIGHT Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ Camera YWP-7000EX (Ex d IIC T6) Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ Camera YWP-1000 (Ex d IIC T6 I) Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ Camera YEXPT-800-01 Yujin System Vietnam
System Controller Board YRX-200R Yujin System Vietnam
Wireless Bridge System YWX-6000 Yujin System Vietnam
System Controller Bảng mạch YPB-20 Yujin System Vietnam
System Controller Bảng mạch YRX-600ED Yujin System Vietnam
System Controller Bảng điều khiển hệ thống YTX-200PC-3 Yujin System Vietnam
System Controller Bảng điều khiển hệ thống YTX-200PC Yujin System Vietnam
System Controller Bảng điều khiển hệ thống YTX-300P Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H62Z1235PDC Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H35Z1015AMS-MP Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh E24Z1018-MPIR Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H21Z1016AMS-MP Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H60Z1238A Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H30Z1015AMSP Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H16Z7516AMSPR-IR Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H16Z7516AMSPR Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H10Z1218AMSP-2 Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H10Z0812AMSP-2 Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H6Z0812AMSP Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh BW2M2810DN-1000 Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh TG3Z0312FCS-MPIR Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh HG3Z4512AFCS-IR Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh EX-2 or EX-2CS Yujin System Vietnam
Adapter Ring VM-400 Yujin System Vietna

Bài viết liên quan