ABCD

Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972.636.889 để  thông tin mà Quý khách CẦN.

-- Nguyễn Thị Hồng Thanh --

< Sales Department>

Email: thanh@pitesco.com

Yahoo: hongthanh.56

Skype: hongthanh.56

Code:   C2-D302L-A1N-B1-K1-X1
Adjustable range : 12 to 75 mbar
Overrange pressure : 30 bar
Process connection : ¼”NPT (F)
Set point : *Please confirm
Electrical rating :  AC480V/15A, DC28V/0.5A
Diaphragm material : Buna - N
O-ring material : Buna - N
Pressure port material : Aluminium
Beta Vietnam
Code: FMR52-BAACBABOCFKAI E+H Vietnam
Code: PSSR68.XXD1P2HAMXX VEGA Vietnam
Code: SB73200-20A11A2
(SB73200- 2)
Soldo Vietnam
Code: SB73200-20A11A2
(SB73200- 2)
Soldo Vietnam
Name: terminal
code: MKS-9H-10P
MISUMI (Yoshida) Vietnam
Name: terminal
code: UK215-10P
MISUMI (Yoshida) Vietnam
Name: terminal
code: UK35-10P
MISUMI (Yoshida) Vietnam
Name: terminal
code: UK35LR-10P
MISUMI (Yoshida) Vietnam
Ordering code: BES017T
Description:     BES 516-300-S166-03
Balluff Vietnam
Model: ZA-2.5Y1 Mitsubishi Vietnam
Model: TCL 060-124C Traco Power Vietnam
Model: TCL 060-124C Traco Power Vietnam
Code: 0091334
ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G1,5
Lappkabel Vietnam
Model: R1T-YC
Terminal Block
Samwon ACT Vietnam
Model: R1T-4P
Relay Board
Samwon ACT Vietnam
Replaced by: XTB-20
(TG-1H20S is Obsoleted)
Terminal Block
Samwon ACT Vietnam
Model: R32C-YNT
Relay Board
Samwon ACT Vietnam
Replaced by: XTB-COM20
(TG-COM20 is Obsoleted)
Terminal Block
Samwon ACT Vietnam
Model: XTB-40H
Terminal Block
Samwon ACT Vietnam